คู่มือการใช้งานโปรแกรมค้นหา SearchPhone_TU

หมายเลขกลาง 0-2926-9999

ติดต่อเบอร์ตรง กดหมายเลข 0-2926 และตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัว
หมายเลขภายในที่ขึ้นต้นด้วย 8 ไม่สามารถใช้เป็นเบอร์ตรงได้ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ติดต่อภายใน
ตึก/อาคาร
ชั้น
หัวหน้างาน
9114
อาคารกิตติวัฒนา
1
สำนักงาน
9119
อาคารกิตติวัฒนา
1
เคาน์เตอร์สิ่งส่งตรวจ
9121
อาคารกิตติวัฒนา
1
โทรสาร
0-2926-9122
อาคารกิตติวัฒนา
1

 

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 0-2926- 9999
© Copyright 2007 Thammasat University Hospital All rights reserved.