เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
แผนที่ห้องรับบริจาค

จุดรับบริจาค และ จำหน่ายของที่ระลึก

ห้องรับบริจาค อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ ชั้น 1

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

Tel : 0-2926-9432 มือถือ 08-4436-3876 
                                          
   


 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province