×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ข่าวประชาสัมพันธ์             ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย             สำหรับเจ้าหน้าที่             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
ภาพกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2561ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14พิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการส่งต่ออบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Train to be a sleep technician)ธนาคารกรุงไทยเมจิบัลแกเรียชมรมนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงนายประกิต อภิสารธรรักษ์ และครอบครัวเอื้องฟ้า 21 ธรรมศาสตร์ภาพกิจกรรม มกราคม 2561


สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตรสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางมอบเงินบริจาคเพื่อโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์