×              ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Call Center: 0 2926 9999   
TH | EN
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีน 19 สำหรับผู้ที่ไม่พบชื่อ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในระบบหมอพร้อม
แถลงการณ์ เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แถลงการณ์ เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิประกันสังคม ยื่นใบส่งตัว...
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนตามสิทธิ สังกัดรพ.ธรรมศาสตร์ฯ ...ฟรี
งานโภชนาการ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน โครงการพัฒนาระบบการจัดการความ...
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการทำ...
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับการรับรองตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ...
เข็มฉีดยา หัวเข็มฉีดอินซูลินใช้แล้ว นำมาฝากทิ้งได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ) ย้ายสถานที่ให้บริการจาก ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา ไปยัง...
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อคุณภาพชีวิตท
Buy 1 Donate 1 ซื้อแว่นได้บุญ เมื่อซื้อแว่นตา DOME OPTIC 1 อัน มูลนิธิรักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ บริจ
ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและข้าราชการบำนาญ...
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง ประกาศปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข ดังนี้...